کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 4
1. مقایسة تطبیقی انجیل یوحنا با قرآن کریم، از منظر تصویر آفرینی هنری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-81

علی فتح الهی؛ روح الله نوری؛ فرشاد میرزایی مطلق


2. معنا شناسی واژه «طیّب» در قرآن کریم با محوریت شجره طیّبه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-99

فرهاد ادریسی؛ احمد سلامت


3. بررسی نمودهایی از صور خیال در سورۀ مبارکۀ یوسف(ع)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-69

فروزان آزادبخت


4. تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-109

محمود میرزایی الحسینی؛ فریبا مرادپور