اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر یدالله ملکی

علوم قرآنی و حدیث ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

irt.khoiau.ac.ir/
maleki.yadolahyahoo.com
09163612283

h-index: استادیار  

مدیر مسئول

دکتر علی فتح الهی

ادیان و عرفان عضو هیات علمی

irt.khoiau.ac.ir/
ali.fathollahiyahoo.com
09166615484

h-index: دانشیار  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حجت الله جوانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار دانشگاه الزهرا

irt.khoiau.ac.ir/
i.reveled.tgmail.com

h-index: دانشیار دانشگاه الزهرا  

دکتر حسین حیدری

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار دانشگاه کاشان

irt.khoiau.ac.ir/
h.heidariyahoo.com

دکتر جهانبخش ثواقب

تاریخ ایران اسلامی استاد دانشگاه لرستان

irt.khoiau.ac.ir
dr.savaghebyahoo.com

h-index: استاد دانشگاه لرستان  

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه اسلامی دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

irt.khoiau.ac.ir
dr.taheriyahoo.com

h-index: دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم  

دکتر محمود قیوم زاده

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

irt.khoiau.ac.ir
dr.ghaumzadehyahoo.com

دکتر سید محمود موسوی

کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین و مسایل جدید کلامی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

irt.khoiau.ac.ir
dr.mousaviyahoo.com

h-index: دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام  

دکتر علی نظری

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه لرستان

irt.khoiau.ac.ir
dr.nazaryyahoo.com

h-index: استاد دانشگاه لرستان  

مدیر داخلی

فاطمه فردی بیرانوند

کارشناسی کارشناسی حسابداری

irt.khoiau.ac.ir/
fatemeh.fardibeyranvandyahoo.com
09169567089