تحلیل کیفیّت وقوع قیامت در آیات 17 تا 20 سوره نبأ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا

چکیده

     بحث معاد یکی از مباحث اعتقادی است که در بسیاری از سوره­ های قرآن از جمله سوره­ ی «نبأ» مطرح شده  است. در این سوره آیات 1 تا 5 بیانگر «طرح سؤال» از طرف منکران معاد است و آیات 6 تا 16 در راستای پاسخ­گویی به این پرسش­ها «براهینی در اثبات معاد» ارائه شده است. البته آیات 17 تا 20 این سوره نیز در مورد «کیفیت وقوع قیامت» است؛ هدف این نوشته پرداختن به مورد اخیر با پاسخ­گویی به این پرسش بود: «تحلیل کیفیت وقوع قیامت در آیات 17 تا 20 سوره نبأ چیست؟»؛ این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ ای انجام شد. یافته­ های پژوهش نشان داد که در این آیات به سه امر در زمینه کیفیت وقوع قیامت تحت عنوان: «محشور شدن همه انسان­ ها به سهولت و برای دیدن نتیجه اعمال»، «صعود عقائد حقه و ملکات حسنه» و «فرومایگی عقائد و اعمالی که در گمان انسان­ها حسنه بوده» اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها