شیوه ی تبلیغ حضرت عیسی(ع) در قرآن کریم بر اساس آیه 125 سوره نحل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

چکیده

    این پژوهش به بیان چگونگی شیوه­ی تبلیغ حضرت عیسی(ع) در قرآن کریم ­می­پردازد. در این راستا ابتدا آیاتی که دربارۀ منزلت ایشان است، احصاء شده و سپس آیات مربوط به چگونگی تبلیغ ایشان بر اساس آیه 125سوره نحل بر سه محور حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن، مورد بررسی قرار گرفته است. مقصود از تبلیغ در این تحقیق، برداشت مثبت، یعنی رساندن معارف حقه الهی به مردم است. قابل ذکر است که در این تعریف از شیوه­ی تبلیغی عیسی(ع) در قرآن، تنها آیاتی که به حالت متقابلی یعنی گفت و شنود بین ایشان و مردم دلالت دارد اشاره شده و در این آیات حضرت عیسی(ع) در مقام بیان و دعوت مردم به ایمان به­خدای متعال و دین الهی هستند. این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده و در نتیجه در می یابیم که تبلیغ عیسی(ع) بر اساس بینه و دعوت مردم به عبادت «الله» به شیوه­ی حکمت است، زیرا دارای برهان و استدلال عقلی است و تصدیق تورات توسط عیسی(ع) دردعوت مردم، تبلیغ از نوع جدال احسن است.

کلیدواژه‌ها