تثلیث مسیحی در ترازوی داوری قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه. ایران

چکیده

از جمله مسائلی که در حوزه کلام مسیحیت و کلام اسلامی و با محوریت متون دینی این دو دین  مورد توجه و کنکاش برهانی و استدلالات کلامی است، مسئله توحید می‌باشد که ابهامات موجود در اندیشه توحیدی مسیحیت با وجود بحث تثلیث به پیچیدگی و اهمیت بحث افزوده است.
قرآن کریم قول به «تثلیث» و تحریف در توحید که به مرور زمان از سوی مسیحیان شکل گرفته را با صراحت نفی و با نگرش انتقادی آن را باطل می­داند. در آیاتی به ویژه از جنبه­ی کلامی، ضمن خداشناسی توحیدی و مسیح­شناسی، الهیات تثلیثی و اعتقاد به فرزند داشتن خدا، الوهیت، پسر و زاییده خدا بودن مسیح (ع) و این همانی الله و مسیح را به شدت و با نگرش انتقادی خود با دلائل عقلی و نقلی ابطال نموده و اثبات می­کند که چنین اعتقادی کفر و شرک است.
    پژوهش حاضر بر اساس آیات قرآن، با ده دلیل، کفرآمیز بودن قول به تثلیث را با براهین عقلی و نقلی به اثبات رسانده و مشرک بودن قائلین به این قول را گوش رد نموده است. با این هدف که پیروان با انصاف و اهل منطق و استدلال مسیح (ع) در عصر حاضر خود را از آلوده بودن به شرک و تثلیث نجات دهند و صداقت خود را در پیروی از انجیل واقعی و غیر محرف و حضرت مسیح علیه السلام اثبات نمایند.
    روش این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده‌های مطالعاتی با محوریت کتب وحیانی اسلام، مسیحیت و تفسیرهای ارائه شده توسط علمای هر دو دین پس از مفهوم­شناسی به بررسی آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها