برهمنه‌ها، تفسیر قانونی وداها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا (ع)

چکیده

    وداها متون مقدس دینی هندویی هستند که بر آنها تفاسیر مختلفی نگاشته شده است. یکی از این تفاسیر موسوم به «برهمنه­ها» حاوی مطالب مختلف فراوان در خصوص شرح وداها است. نوشتار حاضر به بررسی کیفیت برهمنه­ها با تأکید بر جنبه­ی تفسیری آنها می­پردازد و به تقسیم­بندی برهمنه­ها و انواع آنها نیز اشاره می­نماید. مضامین، آموزه­ها و مؤلفه­های اعتقادی و آئینی مطرح در برهمنه­ها، که در واقع تفسیر قانونی وداها هستند، مورد بررسی قرار گرفته­اند. مضامینی نظیر قربانی، تطهیر، مناسک آتش و جشن­ها از جمله مفاهیم مورد بررسی هستند. به رابطه­ی برهمنه­ها با سایر متون تفسیری وداها نظیر اوپنیشدها نیز اشاره شده است. در حقیقت اهمیت برهمنه­ها در این است که در عصر شکل­گیری آئین هندو پدید آمده است و بر ایجاد هویت هندویی نقش بسزایی داشته است. نقشی که آن را می توان در قالب ظهور طبقات(کاست)، نظریه­ی تناسخ، مفهوم «کرمه» و تأکید بر «درمه» مشاهده نمود.                                                                                                                                                  

کلیدواژه‌ها