تعداد مقالات: 12
2. شیوه ی تبلیغ حضرت عیسی(ع) در قرآن کریم بر اساس آیه 125 سوره نحل

دوره 96، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

مجید حیدری فر؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


3. شناخت یسنای هفت فصل اوستای مزدیسنان و مفاهیم آن

دوره 96، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-51

کیومرث چراغی


4. برهمنه‌ها، تفسیر قانونی وداها

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-59

حجت اله جوانی؛ فاطمه علیپور؛ راحله شیری


5. بررسی نمودهایی از صور خیال در سورۀ مبارکۀ یوسف(ع)

دوره 96، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-69

فروزان آزادبخت


6. تثلیث مسیحی در ترازوی داوری قرآنی

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-87

محمود قیوم زاده


8. تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-109

محمود میرزایی الحسینی؛ فریبا مرادپور


10. روش‌شناسی «وجوه القرآن» ابوالفضل تفلیسی

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-137

علی نظری؛ معصومه تراوش


11. فلسفۀ امکان اعجاز از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در فرهنگ اسلامی

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-156

مسعود خوشناموند


12. مفهوم نور در قرآن ، برهان و عرفان

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-190

علی فتح الهی؛ اکرم بغدادی