کلیدواژه‌ها = بیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نمودهایی از صور خیال در سورۀ مبارکۀ یوسف(ع)

دوره 96، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-69

فروزان آزادبخت