کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نمودهایی از صور خیال در سورۀ مبارکۀ یوسف(ع)

دوره 96، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-69

فروزان آزادبخت


2. تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-109

محمود میرزایی الحسینی؛ فریبا مرادپور


شماره‌های پیشین نشریه