نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برهمنه‌ها، تفسیر قانونی وداها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-59

حجت اله جوانی؛ فاطمه علیپور؛ راحله شیری