نویسنده = فاطمه علیپور
تعداد مقالات: 1
1. برهمنه‌ها، تفسیر قانونی وداها

دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-59

حجت اله جوانی؛ فاطمه علیپور؛ راحله شیری


شماره‌های پیشین نشریه