نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توثیق قرآن بر قدرت مطلوب

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 101-124

منظر نریمانی زاده