نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تداوی بیماری‌های روحی-اعتقادی از نظر قرآن با محوریت تفسیر المیزان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-30

محمدحسین صائینی؛ عزیز علی دهقانی؛ حسین مرادی زنجانی؛ فرهاد ادریسی


2. معنا شناسی واژه «طیّب» در قرآن کریم با محوریت شجره طیّبه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-99

فرهاد ادریسی؛ احمد سلامت