نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معنا شناسی واژه «طیّب» در قرآن کریم با محوریت شجره طیّبه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-99

فرهاد ادریسی؛ احمد سلامت