نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. شناخت یسنای هفت فصل اوستای مزدیسنان و مفاهیم آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-51

کیومرث چراغی